[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
นายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
โทร.094-455-5659

เมนูหลัก
ITA


แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
WebLinkแผนผังหน่วยงาน
������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายเสกสรร หมั่นจิตต์
ปลัดเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
Click ดูประวัติ
นายมงคล นนทะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักปลัด
นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร
Click ดูประวัติ
นายมงคล นนทะบุตร.
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยารัตน์ ปัญจมาตย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายทวีชัย หลงชิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิประภา วิเศษชลธาร
นิติกรปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
พันจ่าเอกทิชากร บุญยัง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.จิระรัชฎา ประดับศรี
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายบุรานันท์ จันสุตะ
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางชญานี วงศ์ศรีชา
พนักงานจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
9 : คณะผู้บริหาร