[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
นายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
โทร.094-455-5659

เมนูหลัก
ITA


แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
WebLinkแผนผังหน่วยงาน
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางรัตนา จันทร์เต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางนันทภัคร วรารัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นายธนเทพ รุ่งเรืองชัยทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสาววิชุดา สุโภภาค
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภัทรา ผารัตน์
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวสายชล ทวีแสง
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวสมฤดี สำลีอ่อน
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวสายฝน ละยศ
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ดา นามวงศ์ษา
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายสุระศักดิ์ คุณทน
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางชุติกาญจน์ สันตะพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวถิรนันท์ กึ่งวงษ์
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายรณชัย บุญชม
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายธนกฤต สิทธิโสม
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวชุดาภา ทองดี
พนักงานจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
9 : คณะผู้บริหาร