[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
นายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
โทร.094-455-5659

เมนูหลัก
ITA


แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
WebLinkแผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
จ่าเอกอภิชาติ ชัยน้อย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Click ดูประวัติ
จ่าเอกอภิชาติ ชัยน้อย.
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายสินสมุทร ศรีภา
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายนันทวิทย์ นนทะใส
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐธิกา เจริญท้าว
พนักงานจ้างเหมา
Click ดูประวัติ
นางอำพร สิงห์อาจ
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ไชยา ไชยมัน
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นางดวงจิตร์ ไชยวิเศษ
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายเอนกทรัพย์ จันทร์หอม
พนักงานจ้าง
Click ดูประวัติ
นายบัวลา อาสาราช
พนักงานจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
9 : คณะผู้บริหาร