[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
นายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย รุ่งเรืองชัยทอง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
โทร.094-455-5659

เมนูหลัก
ITA


แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
WebLink
  

ชื่อ : นายสุริยา ศุภษร
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-245-98

ชื่อ : นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิษณุ ธนะสีลังกูร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนันทวิทย์ นนทะใส
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวถิรนันท์ กึ่งวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนพรัตน์ ชมทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัตนา จันทร์เต็ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรณชัย บุญชม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนันทภัคร วรารัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธนรัตน์ วงศ์ศรีชา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทวีชัย หลงชิน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณัฐธิกา เจริญท้าว
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภัทรา ผารัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จ่าสิบตรีภูวนาท สุดโคตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางชญานี วงศ์ศรีชา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนกฤต สิทธิโสม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จ่าเอกอภิชาติ ชัยน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยศพล เอมทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ง วงศ์ษร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพรรณณัฐดา แก้วพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
9 : คณะผู้บริหาร